ออกแบบเว็บไซต์ โดยลูกค้าจัดส่งข้อมูล - rayongnetdesign

ระยองเน็ตดีไซน์  บริการออกแบบเว็บไซต์ระยอง
Go to content

ออกแบบเว็บไซต์ โดยลูกค้าจัดส่งข้อมูล

รวม package

แพคเกจ 3900 จัดส่งข้อมูลเอง
ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าจดทะเบียนโดเมนและพื้นที่เก็บข้อมูล

เหมาะสำหรับ
ธุรกิจที่ต้องการมีเว็บไซต์เพื่อโปรโมทเสริมภาพพจน์ หน้าเว็บเพจไม่มาก  ไม่ค่อยปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ และไม่มีเจ้าหน้าไอที
เงื่อนไข :
   • ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดส่งข้อมูลโดยช่องทาง Email : admin@rayongnetdesign.com หรือ Line ID : visit833
   • มัดจำการออกแบบ 2000บาท โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการออกแบบได้จากโดเมนสำรอง(อายุโดเมนสำรอง 30วัน) ชำระเงินส่วนที่เหลือ เมื่อลูกค้าต้องการขึ้นโดเมนจริง
   • กรณีลูกค้าไม่ขึ้นโดเมนจริง ไม่คืนมัดจำที่ชำระไว้ทุกกรณี


บริการที่ได้รับ

  • ออกแบบเว็บไซต์ 5หน้าเพจ
  • ไม่รวมค่าดำเนินการจดทะเบียน 1 โดเมนเนม นามสกุล .com /.net /.org พร้อมพื้นที่การใช้งาน 1G ปีละ 1,400บาท หรือเลือกเป็น
  • ไม่รวมค่าดำเนินการจดทะเบียน 1 โดเมนเนมประเทศไทย นามสกุล .co.thพร้อมพื้นที่การใช้งาน 1G ปีละ 1,900บาท
  • ออกแบบเทมเพลส 1เทมเพลส
  • ติดตั้งเพจ Facebook เพื่อความสะดวกในการอัพเดทข่าวสารของเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถอัพเดทข่าวสารเว็บไซต์ผ่านเพจ Facebook

การต่ออายุเว็บไซต์
  • โดเมนนามสกุล .com/ .net ปีละ 1400บาท
  • โดเมนไทยนามสกุล .co.th/ .ac.th ปีละ 1900บาท
  • ราคาดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ค่าบริการเสริม
 • เพิ่ม แก้ไข เนื้อหา ข้อมูลละ 100บาท
 • ออกแบบเพิ่มหน้าเว็บเพจ หน้าละ 800บาท ไม่เกิน 10ข้อมูล
 • เหมาจ่าย ปรับปรุงรายปี 2000บาท ปีละไม่เกิน 40ข้อมูล

www.RayongNetDesign.com  089-8333833
Back to content | Back to main menu