ออกแบบเว็บไซต์ ณ.ระยองเน็ตดีไซน์ - rayongnetdesign

ระยองเน็ตดีไซน์  บริการออกแบบเว็บไซต์ระยอง
Go to content

ออกแบบเว็บไซต์ ณ.ระยองเน็ตดีไซน์

รวม package
เว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการออกแบบร่วม ณ.ระยองเน็ตดีไซน์
โดยลูกค้ามีเจ้าหน้าที่ร่วมตัดสินใจได้ในการออกแบบ   มีข้อมูลจำนวนมาก การออกแบบ ไม่จำกัดหน้า ไม่จำกัดเพจ ไม่จำกัดข้อมูล ออกแบบในเวลาที่กำหนด  โดยลูกค้าต้องเตรียมรูปภาพประกอบ ข้อมูลสำหรับที่ต้องการขึ้นหน้าเว็บไซต์ล่วงหน้า ก่อนเข้าไปบริการออกแบบร่วม  ค่าบริการเริ่มต้นที่ 8,000บาท ระยะเวลา 5ชั่วโมง ส่วนเกินชั่วโมงละ 1,000บาท ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าจดทะเบียนโดเมนและพื้นที่ 1G
อัตราค่าบริการ และเงื่อนไข

  • ราคาค่าบริการเริ่มต้น 8,000บาท  สำหรับเวลาเริ่มต้น 5ชั่วโมง ส่วนเกิน ชั่วโมงละ 1,000บาท
  • ชำระเงิน ณ.สถานที่ออกแบบ ไม่ต้องรับมัดจำ
  • นัดหมายเวลากำหนดที่แน่นอน หากมีการเลื่อนนัด แจ้งล่วงหน้าก่อน 3วัน ไม่รับวันเสาร์ อาทิตย์หรือ วันหยุดต่อเนื่อง
  • ลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จะขึ้นเว็บไซต์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ต้องการบนเว็บไซต์ รูปภาพ และผู้ออกแบบร่วม เพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการออกแบบ ช่วยให้ไม่เส่ียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการออกแบบ
  • ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเหมาออกแบบ ค่าเดินทาง  โดเมนเนม และพื้นที่ในปีแรก(อายุเว็บไซต์ 1ปี)
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการเสริม ตัวอย่างเช่น การทำโฆษณา Google โฆษณา Facebook การทำ SEO สำหรับขึ้นหน้าแรก ค่าบริการดูแลเว็บไซต์ระหว่างปี หรือค่าบริการดูแลเป็นรายครั้ง รายเดือน
  • ค่าบริการรายปี สำหรับโดเมนนามสกุล .com/.net พร้อมพื้นที่ 1G 2,000บาท
  • ค่าบริการรายปี สำหรับโดเมนไทยนามสกุล .co.th พร้อมพื้นที่ 1G 2,500บาท
  • ค่าบริการรายปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลา และปัจจัยร่วมอื่นๆ
www.RayongNetDesign.com  089-8333833
Back to content | Back to main menu